Projectes de Mapping Interactiu dels alumnes

Els alumnes de 4t del Grau de Multimèdia, dins l’assignatura d’Entorns Interactius, han creat obres visuals i musicals generatives, programades amb p5.js, que permeten interacció en temps real mitjançant un Controlador Midi. El mapping és una tècnica de vídeo consistent a projectar imatges sobre superfícies reals, generalment inanimades, per a aconseguir efectes de moviment o…