BIOTECH AND BIOMEDICAL MAPPING

El mapping és una tècnica de projecció utilitzada per a projectar imatges i objectes virtuals de dues o tres dimensions sobre qualsevol tipus de superfície, gràcies a un programari especialitzat. Els mappings se solen projectar sobre superfícies irregulars, com ara façanes, mobiliari urbà o interiors d’edificis i el propòsit és interactuar amb un espai on es puguin encaixar determinades…

Mapping Biologia

Com a treball de l’assignatura de Projectes integrats estem realitzant un projecte que consisteix en la creació d’una projecció, tant en 2D com en 3D, sobre una superfície que té la forma de les lletres de la UVic. A més de ser un projecte d’assignatura, també està previst que es mostri a les graduacions d’algunes…

Projecte MotoGP Unity

Es tracta d’un simulador de MotoGP en el que pots configurar en quin circuit es corre amb quin pilot i quines ajudes visualitzaràs mentre s’estigui reproduint la simulació.Mentre s’estigui jugant, a la pantalla veurem una puntuació, que servirà pel rànquing de cada circuit. Aquesta puntuació estarà condicionada a la inclinació que li doni el jugador a la moto…