Projectes de Mapping Interactiu dels alumnes

Els alumnes de 4t del Grau de Multimèdia, dins l’assignatura d’Entorns Interactius, han creat obres visuals i musicals generatives, programades amb p5.js, que permeten interacció en temps real mitjançant un Controlador Midi. El mapping és una tècnica de vídeo consistent a projectar imatges sobre superfícies reals, generalment inanimades, per a aconseguir efectes de moviment o…

Els alumnes van realitzar un Escape Room Interactiu dins l’assignatura d’Entorns Interactius

Les darreres setmanes, els alumnes de 2n i 4t del grau de Multimèdia. Aplicacions i Videojocs de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya van realitzar un “Escape room” dins l’assignatura d’Entorns Interactius. Dins de la pràctica 3 de l’assignatura, se’ls va encomenar a realitzar un Escape Room, que estigués compost per diferents mini-jocs/proves que els…