Estudis 

Enginyer de Telecomunicacions – UPC, 1993

Màster en Tecnologies Aplicades i de la Informació – UVic, 2011

Experiència professional

Docent i investigador de l’àrea d’enginyeries de la Universitat de Vic – UCC des de 1993.

Consultor a la Universitat Oberta de Catalunya des de 2008.

Coordinador del Grau de Multimèdia des del 2013.

Cap de Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (1995-2000).

Coordinador de pràctiques externes i TFG d’enginyeries (2013-2014).

Ha exercit com a professional de les telecomunicacions i treballat en el departament comercial de Sony.