• Consolidar i interrelacionar conceptes tecnològics de les diverses matèries impartides.
  • Integrar els coneixements adquirits per a desenvolupar projectes multimèdia en equip.
  • Aprofundir en els coneixements de planificació i gestió de projectes.
  • Consolidar i interrelacionar conceptes tecnològics de diverses matèries en la definició d’un projecte Multimèdia.
  • Estudi i aplicació dels recursos per desenvolupar projectes integrant les diferents conceptes que en formen part: la programació, el disseny, la gestió i el màrqueting.
Cerca d'informació i estudi de la competència
Planificació del projecte
Realització del projecte. Treball en equip
Resultat final
Presentació del projecte
  • Organitzar, dissenyar i implementar projectes.
  • Comprendre els aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l’àmbit dels projectes desenvolupats.
  • Aplicar procediments propis de la investigació científica en el desenvolupament de l’activitat formativa i professional.
  • Utilitzar el llenguatge audiovisual i els seus diferents recursos per a expressar i presentar continguts vinculats al coneixement específic de l’àmbit.
Crèdits

6 ECTS

Tipus

Obligatòria

Oferta

Tardes – Presencial

Curs

3r – 2n semestre

Professor
1 Comment

Los comentarios están cerrados