practiques-uvic

Els estudiants del grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs de la Universitat de Vic han de dur a terme un nombre determinat d’hores de pràctiques obligatòries en institucions, organitzacions o empreses per a poder obtenir el títol.

El Servei de Carreres Professionals gestiona la documentació legal que gira entorn de la realització de pràctiques externes dels estudiants universitaris i treballa molt estretament amb els centres i facultats per tal que el procés d’oferta de places i assignació d’estudiants sigui eficient.

PRÀCTIQUES CURRICULARS

  • Formen part del pla d’estudis de la titulació.
  • Realització entre 3r i principalment 4t curs.
  • Fins a 300 hores de pràctiques.
  • Enllaçables amb el Treball de Final de Grau si hi ha una autorització prèvia de la facultat.

PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS

  • L’estudiant les realitza de forma voluntària i fora el pla d’estudis.
  • Complement a les pràctiques curriculars.
  • Un màxim de 900 hores per curs acadèmic.
  • Remunerades amb un cost de matrícula de 30 euros.

Estàs interessat en sol·licitar una plaça de pràctiques?

Descarrega’t la sol·licitud i fes-la arribar a carreres.professionals@uvic.cat