Quines avantatges té el tenir un alumne en pràctiques?

  • Disposar d’estudiants en formació avançada en les diferents branques de coneixement.
  • Permetre a l’empresa estar en contacte amb el món universitari i la captació de nous talents.
  • Implicació de l’empresa en la formació de futurs millors professionals.
  • L’empresa pot detectar el nivell d’acceptació i integració de l’estudiant dins l’empresa per a un potencial lloc de treball.
  • L’entitat col·laboradora defineix, d’acord amb la universitat, el pla de treball dels estudiants i el perfil per a la seva selecció.
  • En qualsevol moment es pot rescindir i/o ampliar el conveni.