REQUISITS ACADÈMICS

Vols estudiar el Grau Multimèdia? Per fer-ho necessites haver fet alguna d’aquestes opcions:

Si no estàs en possessió d’una titulació universitària, o has iniciat els estudis universitaris en alguna altra universitat pots:

  • Si ets menor de 25 anys has d’haver aprovat les proves d’accés a la universitat o tenir una titulació de tècnic superior.
  • Si tens més de 25 anys has d’haver superat les proves específiques d’accés a la universitat.
  • Si ets major a 40 anys has d’haver superat les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 45 anys o bé demostrar una experiència professional i laboral.

REQUISITS TECNOLÒGICS

La docència de les diverses branques de treball que s’engloben dins el Grau Multimèdia requereix treballar amb programari que necessita unes necessitats informàtiques específiques. Per a poder cursar el grau cal disposar d’un ordinador portàtil amb uns requisits mínims i tant pot ser un apple com un ordinador amb windows.

En cas que no disposis de cap equip portàtil, la biblioteca disposa d’ordinadors en préstec.