programacio

Algunes de les teves sortides professionals

Desenvolupador web

Dissenyador interactiu

Gaudiràs amb aquestes assignatures!

Fonaments de Programació

Programació Orientada a Objectes

Llenguatges Web

Programació d’Interfícies

Prototipatge Digital i IoT

Bases de Dades i Cloud Storage

Desenvolupament en entorns Web