El mapping és una tècnica de projecció utilitzada per a projectar imatges i objectes virtuals de dues o tres dimensions sobre qualsevol tipus de superfície, gràcies a un programari especialitzat. Els mappings se solen projectar sobre superfícies irregulars, com ara façanes, mobiliari urbà o interiors d’edificis i el propòsit és interactuar amb un espai on es puguin encaixar determinades imatges damunt la seva superfície.

Aquesta tècnica l’estem realitzant uns quants grups dins de l’assignatura Projectes Integrats, formant part del mateix projecte basat en el mapping i la projecció de diversos elements a un objecte. El resultat final del mapping és la projecció a un objecte, i nosaltres projectarem els nostres vídeos sobre les lletres de la UVic, és a dir, disposen de quatre lletres d’un metre d’altura i uns dos centímetres de gruix. Cada grup està generant animacions en 3D relacionades amb les diferents carreres de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la UVic-UCC.
Nosaltres, l’Eduard de Ferrater i l’Esther Fraile, vam escollir dues carreres que integren coneixements i tecnologies d’avantguarda en les àrees de la biomedicina, bioinformàtica i bioproces, la Biotecnologia i l’enginyeria Biomèdica.

El procés que vam seguir a l’hora de dur a terme aquest projecte va ser el següent. Vam començar cercant informació sobre les dues carreres protagonistes, via internet i per companys i coneguts que estan actualment cursant aquestes carreres. Seguidament vam fer una pluja d’idees. Llavors, un cop recollides totes les possibles idees, vam estructurar-les fent un breu “storyboard” i d’aquesta manera poder visualitzar en tot moment els plans, els objectes i la informació que ha d’aparèixer en la projecció. 

En paral·lel vam haver de calcular les distàncies a les quals posaríem el projector i també fer el disseny de les lletres per tal d’aconseguir un enquadrat correcte a l’hora de projectar-ho al final de l’assignatura. Seguidament vam començar a crear els objectes 3D necessaris, mitjançant el Blender, un programa multi plataforma dirigit especialment al modelatge, la il·luminació, animació, creació de gràfic i renderitzats en 3D per a posteriorment editar els vídeos i quadrar-los amb les lletres degudament amb un altre programa anomenat After Effects.

El nostre objectiu final per a aquest projecte és poder projectar el vídeo muntatge a l’acte de graduació dels alumnes de l’UST que acaben la carrera aquest curs 2017-2018. I és per això que estem implementant conceptes específics de les dues carreres en les quals ens hem especialitzat però també altres fora de l’àmbit biotecnològic i així poder entretenir a tothom de manera equilibrada durant la projecció del nostre treball i els dels altres companys. 

Esther Fraile i Eduard de Ferrater

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment