En les últimes setmanes per la realització del projecte ha sortit un problema que impedirà fer funcionar l’aplicació tal com havíem plantejat des d’un principi. Com parlàvem en l´útlim article, l’Albert i l’Anna es disposàven a plasmar per pantalla les coordenades que proporciona el sensor, però finalment no ha estat possible.

El problema principal és que els valors que retorna el sensor varien molt respecte a la posició de l’imant a l’Ipad, ja que els valors del camp magnètic de l’imant (els que trobem a partir de la mateixa brúixola de l’Ipad), es veuen afectats amb els valors del camp magnètic de la Terra. Això fa que aquests valors tinguin una variació constant. Són valors que no tenen res a veure amb el sistema de referència de la pantalla, i per tant, no es poden representar com a dibuix a l’Ipad.

Per a arribar aquesta conclusió s’han realitzat diferents tests i tots els membres del grup hem volgut buscar i pensar solucions per solucionar el problema, tot i això, ens ha resultat impossible.

Per altra banda, el tema placa també hi ha hagut canvis. El disseny que s’havia realitzat des d’un principi s’ha canviat, ja que finalment la placa no s’ha realitzat a la Universitat sinó que l’hem fet nosaltres mateixos.

El canvi de disseny s’ha realitzat per què al moment de fer-la hem vist que no teníem on mantenir la placa dreta i això feia que caigués.

Durant aquest temps també s’ha acabat la feina de disseny tant en l’apartat de com seria el rànquing en l’aplicació, com apareixerien les puntuacions en la partida i la pantalla de com entraria l’usuari a l’aplicació. I per finalitzar s’ha creat la funció de calcular si la peça ha tocat l’obstacle.

En resum, el projecte malauradament no podrà acabar de funcionar del tot, tal com havíem pensat inicialment, degut els problemes indicats. El proper pas que és on estem centrats en aquests moments és acabar d’ajuntar totes les parts realitzades pels membres del grup i acabar de realitzar la memòria del projecte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment