Hem arribat a la fase final del projecte Synesthesia, i després d’un últim esforç hem aconseguit crear un prototip molt ben acabat.

A l’entrada de blog anterior, parlàvem de com teníem el projecte molt encarrilat visualment i ho demostràvem amb un vídeo. Faltava doncs, polir alguns detalls com ara aconseguir que es representés més fidelment la profunditat a l’hora del modelatge del cub, i un aspecte molt important, la música.

La profunditat

Havíem aconseguit que el modelatge del cub i la coloració dels punts afectats fossin agradables visualment però no es reflexava la profunditat.

Per solucionar-ho vam decidir que utilitzariem una reixa com a textura del cub, i utilitzaríem Blender per portar-ho a terme.

Vam generar les imatges en format UV de l’objecte 3D per després exportar-ne el desplegat en format JPG. A l’aplicar aquesta imatge com a textura del nostre cub vam observar que creava l’efecte desitjat.

La música

Estàvem contents del resultat visual aconseguit, però ens faltava l’altra part, la mitja taronja que completés el projecte, la música.

Tot i que volem destinar el nostre producute a artistes, DJ’s i a creadors en general, necessitàvem una peça per la presentació final.

Així doncs, posant-nos en el paper d’aquests creadors musicals, vam crear una peça amb el software Ableton Live. Només ens faltava interpretar-la en directe.

La performance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment