Es tracta d’un simulador de MotoGP en el que pots configurar en quin circuit es corre amb quin pilot i quines ajudes visualitzaràs mentre s’estigui reproduint la simulació.
Mentre s’estigui jugant, a la pantalla veurem una puntuació, que servirà pel rànquing de cada circuit. Aquesta puntuació estarà condicionada a la inclinació que li doni el jugador a la moto en cada moment, l’acceleració, frenada i altres paràmetres, tot això s’anirà comparant amb dades de referència per tal de donar una puntuació o una altra, aquestes dades de referència provenen d’una volta, que és la que es veurà a la simulació, feta per l’Àlex Crivillé, expilot de MotoGP.

Com ja hem explicat es tracta de gamificar un simulador de MotoGP. Dins d’aquest projecte ens trobaríem 2 grups de treball amb tasques específiques per cadascun:

  • El primer grup es centrarà a dissenyar i implementar una aplicació per tal de realitzar la configuració de cada simulació. Aquesta aplicació s’implementarà mitjançant Unity.
  • El segon grup s’encarregarà d’afegir tota la interfície que visualitzarà qui estigui jugant amb la simulació. Aquesta interfície es coneix com a Head Up Display, d’ara endavant HUD. S’implementarà mitjançant Kivy una llibreria pel llenguatge de programació Python, tot això funcionarà des d’una RaspBerry, un petit ordinador integrat al simulador.

En aquest article ens centrarem en el primer grup, el segon s’explicarà en un altre article més endavant, dissenyar una aplicació per tal de seleccionar la configuració de la simulació.

D’ON COMECEM?

La base és un projecte realitzat en una assignatura del semestre passat, la idea és acabar d’implementar tot el necessari per tal que funcioni tot correctament.
Per l’aplicació ens estem basant en el disseny que va sorgir al primer projecte però estem canviant la plataforma de desenvolupament i l’estructura de l’aplicació, afegint o modificant pantalles existents.
Com ja hem dit l’aplicació serviria per fer tota la configuració de la simulació, és a dir, escollir amb quin personatge voldries jugar, quin circuit, quin tipus d’ajudes mostrar al HUD, etc. També es podria consultar el rànquing filtrat per cada circuit, que s’aniria actualitzant a mesura que es jugués més. Una altra funcionalitat de l’aplicació seria veure tots els trofeus/objectius aconseguits mentre jugues.

REPTES QUE ENS HEM TROBAT

El principal repte a l’hora de desenvolupar ha estat adaptar l’aplicació existent, dissenyada amb Android Studio, a la nova plataforma de desenvolupament, Unity.
Per exemple hem hagut d’investigar sobre com implementar un slider amb diferents imatges dins l’aplicació entre altres coses.
Un altre repte ha sigut la comunicació entre l’aplicació de la tablet i el simulador en si, que funciona gràcies a una RaspBerry que recopila totes les dades dels sensors del simulador. La comunicació finalment es fa mitjançant sockets que permeten establir una connexió ràpida, directe i sense necessitat de connexió a internet.
Un inconvenient que ens hem trobat ha sigut quan hem volgut testejar aquesta connexió amb el simulador, no hi havia RaspBerry i no hi havia suficients sensors, pel que estem esperant que substitueixin el simulador per un amb tots els requeriments.

Per Miguel Oyaga i Miquel Bellet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment